Nyheter och forskning

Det händer mycket inom hörselvärlden, och vi på Hörbart uppdaterar oss ständigt för att kunna ligga i frontlinjen så att vi kan ge det allra bästa till våra kunder. Här på våra nyhetssidor kommer du att kunna finna en del av det som vi tagit till oss, och som vi gärna delar med oss av. Håll dig uppdaterad. Tipsa oss gärna!


Öronvax kan bli dammfilter för robotar

Hårnål, tändsticka, tops eller etiopisk öronpetare. Det finns många sätt att pilla ut sitt öronvax på, fast man egentligen inte får. Många av oss tycker nog att öronvax är en rätt otrevlig sörja, och försöker pilla bort det med tops, tändstickor eller annat, fast man...

read more

Acceptera att du hör dåligt! Och gör nåt åt det!

Att förebygga hörselskador är gott och väl, men när du väl hör dåligt är det viktigt att på ett tidigt stadium acceptera dina problem, och inte väja för att skaffa hjälp av till exempel hörapparater. Vänta inte för länge En god hörsel hjälper dig till en bättre...

read more

Undvik depression genom att träna hörseln

När någon bär sina hörapparater för första gången, översvämmas hen med ljud som inte hörts på månader eller år. Forskning har tidigare visat att inte alla nya ljud är välkomna. Bakgrundsljud som luftkonditionering, vind och samtalssorl kan vara smärtsamt, irriterande...

read more

Buller på natten är värre än buller på dan

Forskare vid Karolinska Institutet har funnit en biologisk dygnsklocka i örats hörselsnäcka. Denna dygnsklocka styr hur hörselskador kan läka ut och öppnar för ett nytt sätt att behandla hörselskador. Viktiga kroppsfunktioner, som sömn, immunförsvar och hormonnivåer,...

read more

Hörbart är toppen tycker patienterna

I Stockholm finns det 9 vårdgivare när det gäller hörselmottagningar. De tre största driver tillsammans över hälften av alla mottagningar och har närmare 70 procent av alla listade vårdtagare. Men det är Hörbart som kan visa upp de bästa resultaten, till exempel har...

read more

Hörbart hjälper dig med arbetstekniska hjälpmedel

Cecilia är en av Hörbarts legitimerade audionomer. Cecilia, och våra övriga audionomer, arbetar med vuxna personer som har en hörselnedsättning, och provar ut olika typer av hjälpmedel. Det kan vara allt från hörapparater, samtalsförstärkare eller arbetstekniska...

read more

Benskörhet kan ge hörselnedsättning

Lider du av benskörhet, Osteoporos? Då är det nästan dubbelt så troligt att du kommer att utveckla någon form av plötslig hörselnedsättning. Det visar en ny studie som publicerats i Endocrine Society Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. Studien är gjord på...

read more

Snart kanske din mobil blir din hörapparat

Josefin Sandström heter en svensk forskare I Hudiksvall som studerar hur man kan göra hörseltester via sin smartphone. Problemet hittills har ju varit att de appar som nu finns, inte är rätt kalibrerade för att ge ett resultat som man kan lita på. De visar på sin höjd...

read more

Nu finns senaste hörselforskningen på TV

Vart fjärde år arrangerar HRF och Hörselforskningsfonden en forskningskonferens, för att sprida kunskap om aktuell forskning till en bredare allmänhet. I år hölls konferensen i Linköping, och för er som inte kunde vara med där, finns nu en möjlighet att förkovra sig....

read more

Kan ett vitamintillskott bota hörselskador?

Bullerskador är förknippade med skadade synapser som kopplar ihop nerverna och hårcellerna i snäckan - en del av innerörat. En ny studie på möss visar att bullerskador kan förebyggas med en enkel kemisk förening som skyddar nerverna som stimulerar snäckan. Forskarna...

read more

Maten som är bra för hörseln. Hela listan

Forskarna har börjat intressera sig mer för diet och hörsel. Skräpmat försämrar till exempel hörseln, medan mycket fisk är gynnsamt, visar en ny svensk studie. En annan studie på råttor visar att när de matades med ett ämne som finns i vin, resveratrol, var de mindre...

read more

Hörsel och hälsa hör ihop

Sambandet mellan hörsel och hälsa har blivit ett allt mer spännande forskningsområde, och en ökande insikt om hur områdena påverkar varandra och nya upptäckter lockar allt fler forskare. Man har till exempel funnit en biologisk dygnsklocka i örats hörselsnäcka. Denna...

read more

Bättre ljudmiljö ger bättre skolresultat

En dålig ljudmiljö försämrar minnet och förmågan att lära sig saker. Det blir extra påtagligt i vår skolmiljö. Den bristande ljudmiljön är naturligtvis inte den enda och hela förklaringen till att elever i Sverige, enligt PISA, har sämre kunskaper än elever i andra...

read more

Så fixar du hörseln bäst när du flyger

Det är semestertider och många av oss åker med flyg utomlands. För en del kan flygningen bli obehaglig, när det slår lock för öronen. Det är slemhinnan i örontrumpeten som svullnar upp. Speciellt känsligt är det när du är förkyld, men det finns bot, och det kallar vi...

read more

Döva barn särbehandlas i skolan

Forskare vid Örebro universitet har följt döva elever som går i samma klass som hörande elever. Det visade sig att de döva eleverna hade vissa privilegier, samtidigt som de också var marginaliserade. – Vi hade aldrig kunnat upptäcka detta på annat sätt, säger...

read more

Får stadens buller oss att prata fortare?

Forskarna vet att fågelsång låter annorlunda i städerna än i landsbygdsområden. Fåglar tenderar att sjunga på en högre tonhöjd i stan eftersom högre frekvenser lättare hörs över trafikbullret, oljudet från byggarbetsplatser och andra bullerkällor i våra städer. Buller...

read more

10 farligaste jobben för din hörsel

När du funderar på vad du ska jobba med i framtiden, så finns det några yrken du ska undvika om du inte vill riskera att utsättas för bullerskador på jobbet.  Exponering för ljud över 85 dB under längre perioder anses skadligt och kan orsaka bullerskador. Ju högre...

read more

Hörapparater gör det lättare att jobba, och andra fakta.

Nio av tio Europeer som använder hörapparater tycker att de hjälper dem på jobbet. De anser också att hörapparaterna ökar deras chanser att bli befordrade, att få rätt jobb och få en högre lön. Siffrorna har sammanställts från fyra undersökningar som genomförts i...

read more

Tänk positivt så hör du bättre och minns mer

Professor Alison Chasteen propagerar för bättre självförtroende Människor som har negativa känslor inför åldrandet, lyckas sämre i minnes och hörseltester. Det verkar hänga samman med ett sämre självförtroende. En bättre tro på sin egen förmåga, förbättrar både minne...

read more

Var fjärde man över 55 år har en hörselnedsättning

I England genomför man varje år en hälsoundersökning, där olika hälsofrågor tas upp. Nyligen presenterades resultaten för den undersökning som gjordes 2014 och det finns ingen anledning att tro att det ser annorlunda ut i Sverige. Omkring två miljoner människor i...

read more

Hörbart öppnar hörseljour

Behöver du göra en mindre inställning, få hjälp med batteribyte eller ersätta någon del på din hörapparat som slitits ut? Eller du kanske märker att din hörapparat inte fungerar som den brukar göra? Då behöver du en hörseljour. För att kunna hjälpa dig, har Hörbart...

read more

Fisk är bra för hörseln visar svensk studie

Mycket fisk bevarar hörseln, medan skräpmat tvärtom försämrar den, visar en ny svensk studie. – Man har börjat intressera sig mer för diet och hörsel, säger en av forskarna, professor Ulf Rosenhall. – Hörselskador förklaras främst av ärftlighet, åldrande och buller....

read more

Var med i en studie om hörselnedsättning och bilkörning

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, söker kvinnor och män över 60 år med körkort till en studie om körbeteende vid syn- och hörselnedsättning. Studien äger rum vid S:t Eriks Ögonsjukhus i Stockholm under oktober och november 2015. Nu söker man deltagare...

read more