Hör bättre på jobbet

Visste du att cirka 770 000 personer i åldern 16-64 år har nedsatt hörsel och att antalet unga hörselskadade ökar (SCB 2010)?

Att höra bra på arbetet är viktigt både för att kunna göra ett bra jobb och för att vara delaktig i den sociala gemenskapen. För den som har hörapparat eller hörselimplantat kan ljudmiljön på arbetet utgöra ett stort hinder med långa höravstånd och störande bakgrundsljud.

Men det ska inte behöva vara så. Nedsatt hörsel ska inte vara ett hinder för att prestera fullt ut och vara delaktig en hel arbetsdag! Det finns många utmanande arbetssituationer för personer med nedsatt hörsel, men med rätt hörselprodukter kan de flesta använda den fasta telefonen eller mobiltelefonen som arbetsredskap igen. Delta i större möten, konferenser och utbildningar, där ljudmiljön vanligtvis är väldigt komplex, tillsammans med normalgörande.

Du ska också kunna höra allt som sägs i samtal i både inne- och utemiljöer. Hörselprodukter, med mikrofon och mottagare, hjälper till att förtydliga talet och reducera störande bakgrundsljud både från samtalet och närmiljön.
Konferensmikrofoner kompenserar automatiskt för avståndet till ljudkällan och ljudet sänds brusfritt och utan fördröjning till en eller flera mottagare. Här finns en broschyr (pdf) att hämta om du vill veta mer.

Vi kan hjälpa dig som är yrkesverksam med:

  • Behovsutredning och arbetsplatsbesök
  • Utprovning av hjälpmedel för exempelvis telefon, möten, varseblivning osv.
  • Hörselinformation / föreläsning på arbetsplatsen.
  • Ansökan om heltäckande finansiering av hjälpmedel, utredning, installation och utbildning.

Vi arbetar på ditt uppdrag, det är du som bestämmer omfattningen. Det är ditt behov och dina önskemål som styr.

Du har rätt att höra bättre!

Boka en träff hos oss eller hos dig redan i dag så berättar vi mer. Ring oss på 08-720 14 00, eller boka själv en tid direkt på nätet.

Lämna ett meddelande så kontaktar vi dig

Samtycke