Hörbart gjorde någonting som ingen annan har gjort, de öppnade mina ögon för möjligheterna.

– Som arbetsgivare idag skulle jag göra allt jag kunde för att de som jobbar med mig och har hörselproblem skulle få rätt hjälpmedel för att kunna utföra sitt jobb. Det är en liten kostnad i sammanhanget, mot att folk inte kan jobba lika mycket eller att man inte kan utföra sitt arbete på korrekt sätt.

Stefan Widenfelt har ett utsatt jobb som inte lämnar utrymme för missförstånd, han har haft det hela sitt liv. Han har varit VD för ett antal bolag, finansschef för ett stort börsnoterat bolag och på nära håll märkt problemen med att inte ha rätt hjälpmedel.
– Man ska missförstå av rätt orsak, inte för att man hör dåligt, säger han.

Stefan har haft alla sorters hörapparater

Stefan Widenfelt har haft hörapparater de senaste 14 åren. Det har varit ett antal olika typer, allt från analoga till första generationens digitala och till de han har idag som är av senaste modellen.
– Utvecklingen av hörapparaterna har ju varit så att även om min hörsel har försämrats, så upplever jag inte det, eftersom hörapparaterna har förbättrats i samma grad. Utvecklingen har helt klart varit positiv för oss med hörselproblem, konstaterar Stefan Widenfelt.
– Tar jag ur apparaterna idag, hör jag inte mycket. Även om vi pratade högt skulle vi bara kunna konversera inom en meter. Längre ifrån tappar jag ljudet helt.
– Om en apparat skulle gå sönder nu, då skulle jag få det jättejobbigt. Då ringer jag till Hörbart och så åker jag bort dit idag och får en utbytesapparat. Det är den service man måste ha. Jag kan tappa några timmar, men att tappa flera dagar, det skulle inte fungera.

Hos hörbart får jag tid

– Jag anser fortfarande att hörapparaterna är det viktigaste hjälpmedlet, men det finns även andra verktyg som underlättar och kompletterar för att göra vardagen lättare. Hjälpmedel är små kostnader som ger stora vinster.
Fram tills för ett år sedan hade Stefan Widenfelt bara använt sina hörapparater.
– Då fick jag kontakt med Hörbart genom en gammal vän, och jag gick dit och vi gjorde en hörapparatsutprovning och diskuterade lite kring övriga hjälpmedel. Redan vid första utprovningen bestämde vi vilka ytterligare typer av hjälpmedel jag skulle behöva.
– Hörbart gjorde någonting som ingen annan har gjort, de öppnade mina ögon för möjligheterna.
– Många audionomer jag gått till tidigare har känts lite tidspressade. Jag har fått en halvtimme ungefär och inte kunnat sitta ner och resonera om vad det finns för olika möjligheter. Den tiden får jag hos Hörbart. Jag tror att många av oss behöver en coachning, en rådgivning, säger Stefan Widenfelt.

Opartiskheten är viktig

– Det öppnades en ny liten värld för mig, och framförallt fick jag den här opartiskheten. Det var inte ett speciellt märke som var bäst för att man var bundet till det, utan det blev istället vad som är bäst för mig med min hörselnedsättning och just nu bäst för mig med tanke på den teknik som finns tillgänglig.
– Hörbart är otroligt bra på att lyfta nivån, sätta perspektiven och se hela bilden.

Stefan Widenfelt vet inte riktigt om han har allt som behövs men det viktigaste är att vardagen fungerar. Men han vet också att så länge han går till Hörbart så kommer han få möjligheten att ligga i framkant.
– Hörbart öppnade ögonen för möjligheterna. de har varit skickliga, de har en högteknisk kompetens vad det gäller hjälpmedel och har förmågan att informera på ett bra sätt och det är viktigt.

Hörbart har förmågan att informera på ett bra sätt och det är viktigt.