Hörapparatutprovning

Vid det första besöket vill vi få reda på så mycket som möjligt om hörseln. Det gör vi genom att ta en anamnes samt utföra ett hörseltest om du inte redan har gjort det nyligen. Utifrån detta diskuterar vi tillsammans ifall vi ska gå vidare med att prova ut hörapparater och i så fall vilken modell.

Vid det andra besöket är hörapparater och eventuella tillbehör beställda. Vi provar ut dem genom att programmera apparaterna utifrån det senaste hörseltestet. Vi går sedan igenom hur hörapparaterna fungerar samt hur man rengör dem. Efter detta besök lånar du med dig hörapparaterna för att prova dem i dina vardagliga situationer.

Efter ett par veckor ses vi igen för att utvärdera hur hörapparaterna har fungerat. Om det är något som inte har varit bra försöker vi att åtgärda det på bästa sätt. Det kan vara så att vi behöver justera inställningarna t.ex.

När du är nöjd med hörapparaterna avslutar vi utprovningen. Efter det hör du av dig om du skulle behöva ytterligare justeringar, eller om du får något problem med dina hörapparater.

Lämna ett meddelande så kontaktar vi dig