Magnus Ericsson
VD Leg. audionom


Nu förstärker vi Hörbart med ännu en duktig och driven leg. audionom. Den här gången är vi mycket stolta över att presentera Therese Törnblom Larri.
Jag träffade Therese första gången när hon hade praktik hos oss i termin 4 på audionomprogrammet. Trots att det var relativt tidigt in i audionomutbildningen för Therese, kände vi att hon hade väldigt mycket kunskap inom audiologi och ett naturligt och empatiskt sätt att bemöta kunderna. Therese passade dessutom in i gruppen på ett bra sätt vilket är något vi värderar högre än något annat.
När praktikperioden var över var vi eniga om att vi skulle försöka knyta till oss Therese så fort som möjligt efter att hon var klar med sina studier på Karolinska Institutet. Så blev det också, och vi märker redan nu hur uppskattad Therese är hos både kunder och kollegor.
Therese kommer främst husera på vår hörselmottagning på Kungsholmen och utföra diverse hörseltester samt prova ut hörapparater, hörselprodukter och hörselskydd.
Välkommen Therese!